הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

שימוש במידע לפי חוק שיקים ללא כיסוי, ומענה לפניות אודות הגבלה מיוחדת

שם ההוראה

שימוש במידע לפי חוק שיקים ללא כיסוי, ומענה לפניות אודות הגבלה מיוחדת

תאריך פרסום: 24/09/2017
מספר הוראה: 430
מספר חוזר: 2539
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: שיקים ללא כיסוי
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 16/04/2024