הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

כרטיסי חיוב

שם ההוראה

כרטיסי חיוב

תאריך פרסום: 12/01/2020
מספר הוראה: 470
מספר חוזר: 2601
תחום: אסדרה יציבותית
נושא: תאגידים בנקאיים ייחודיים ותאגידים אחרים
גרסה מס' חוזר מס' הורדת הקובץ
14 2572
13 2565
12 2552
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 30/04/2024