הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

טיוטת הנחיות בנושא הקצאת ההון וההפרשה לחובות מסופקים בגין ההלוואות לדיור ושינוי משקל הסיכון של ערבות לפי חוק מכר

שו"ת בנושא

טיוטת הנחיות בנושא הקצאת ההון וההפרשה לחובות מסופקים בגין ההלוואות לדיור ושינוי משקל הסיכון של ערבות לפי חוק מכר

תאריך פרסום: 20/02/2013
מספר השו"ת: 201311
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/09/2023