הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

קובץ שאלות ותשובות מעודכן בנושא יישום הוראות הדיווח לציבור בנושא חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי

שו"ת בנושא

קובץ שאלות ותשובות מעודכן בנושא יישום הוראות הדיווח לציבור בנושא חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי

תאריך פרסום: 21/02/2017
מספר השו"ת: 403
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/09/2023