"מבט סטטיסטי" - המסמך המלא

חלק ראשון: התפתחויות עיקריות בנושאים פיננסיים בשנת 2023

תוכן העניינים  המסמך קובץ הנתונים
א. תיק הנכסים הפיננסים של הציבור​ pdf ​​xlsx​​​
ב. החוב של המגזר הפרטי​ הלא-פיננסי pdf ​​xlsx​​​
ג. פעילות המשק מול חו"ל​ pdf​ ​​xlsx​​
ד. פעילות המגזרים העיקריים במטבע חוץ​ pdf​ ​xlsx​​
  

​חלק שני: עבודות בתחום המתודולוגיה הסטטיסטית והמידע הכלכלי 

תוכן העניינים העבודה
א. ניכוי עונתיות בסדרות כלכליות בתדירות שבועית PDF
ב. נתוני אחזקות בניירות ערך PDF


לכניסה לדף הכנס