הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מצבת הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חו"ל

  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור

מידע סטטיסטי לפי נושאים

מצבת הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חו"ל

הסטטיסטיקה של מצבת הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חו"ל (International Investment Position - IIP) מתארת את ההרכב של הנכסים וההתחייבויות הפיננסיים של ישראל מול שאר העולם. הנתונים מחושבים לפי מתודולוגיה בינלאומית ומציגים את יתרת הנכסים של המשק מול חו"ל ואת יתרת ההתחייבויות של המשק לחו"ל בשתי נקודות זמן - בדרך כלל, בתחילת רביע ובסופו, ואת השינויים ביתרות אלה במהלך אותה תקופה. השינויים ביתרות כוללות את התנועות נטו, שינויי מחיר, הפרשי שער והתאמות אחרות.
הנתונים מחולקים לשלוש קטגוריות השקעה עיקריות:
השקעות ישירות (של בעלי עניין), השקעות בתיק ניירות הערך למסחר והשקעות אחרות.
כאשר כל קטגוריית השקעה מחולקת לפי סוג המכשיר: מכשירי הון ומכשירי חוב.
נתוני התנועות ומיונם, המבטאים את הסכום המצטבר של העסקאות בין המשק לחו"ל בתקופה מסוימת מהווים את התנועות בחשבון הפיננסי במאזן התשלומים של המשק.

להנחיות נגישות לצפייה בגרף זה יש לבקר בעמוד הנחיות נגישות לגרפים
סגור
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 02/06/2024