הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

פקדונות יומיים

ריבית בחלון האשראי/ פיקדונות
פיקדונות 4.25%
אשראי 5.25%
בתוקף עד 04/01/24
4.75%
ריבית בנק ישראל
מועד ההחלטה הבא: 01/01/2024
3.7%
אינפלציה
ב-12 החודשים האחרונים
ריבית בחלון האשראי/ פיקדונות
פיקדונות 4.25%
אשראי 5.25%
בתוקף עד 04/01/24
4.75%
ריבית בנק ישראל
מועד ההחלטה הבא: 01/01/2024
3.7%
אינפלציה
ב-12 החודשים האחרונים

תוצאות המכרזים המוניטריים על הפקדונות היומיים

יום הערך מספר הימים סכום ההקצאה במליוני ש"ח סכום הביקוש במליוני ש"ח הזכייה אחרי סליקה במליוני ש"ח סכום הזכייה במליוני ש"ח ריבית הסגירה באחוזים הריבית המשוקללת אחרי סליקה הריבית המשוקללת באחוזים אחוז ההקצאה
07/12/2023 3 93,000 341,233 93,000 93,000 4.75 4.75 4.75 22.25
06/12/2023 1 91,000 318,268 91,000 91,000 4.75 4.75 4.75 20.94
05/12/2023 1 76,000 239,049 76,000 76,000 4.75 4.75 4.75 24.77
04/12/2023 1 76,000 208,928 76,000 76,000 4.75 4.75 4.75 26.91
03/12/2023 1 74,000 195,405 74,000 74,000 4.75 4.75 4.75 28.62
30/11/2023 3 67,000 140,350 67,000 67,000 4.75 4.75 4.75 38.02
28/11/2023 1 56,000 101,627 56,000 56,000 4.75 4.75 4.75 43.88
27/11/2023 1 56,000 141,204 56,000 56,000 4.75 4.75 4.75 28.40
26/11/2023 1 58,000 194,489 58,000 58,000 4.75 4.75 4.75 19.48
23/11/2023 3 58,000 222,466 58,000 58,000 4.75 4.75 4.75 17.15
22/11/2023 1 57,000 253,285 57,000 57,000 4.75 4.75 4.75 14.29
21/11/2023 1 61,000 225,852 61,000 61,000 4.75 4.75 4.75 16.60
20/11/2023 1 62,000 230,495 62,000 62,000 4.75 4.75 4.75 18.18
19/11/2023 1 64,000 205,596 64,000 64,000 4.75 4.75 4.75 20.80
16/11/2023 3 66,000 222,009 66,000 66,000 4.75 4.75 4.75 23.31
15/11/2023 1 71,000 235,850 71,000 71,000 4.75 4.75 4.75 23.75
14/11/2023 1 75,000 207,570 75,000 75,000 4.75 4.75 4.75 29.22
13/11/2023 1 77,000 206,517 77,000 77,000 4.75 4.75 4.75 30.67
12/11/2023 1 78,000 199,964 78,000 78,000 4.75 4.75 4.75 31.93
09/11/2023 3 75,000 194,412 75,000 75,000 4.75 4.75 4.75 32.49
08/11/2023 1 76,000 194,519 76,000 76,000 4.75 4.75 4.75 32.86
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023