הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

שקל דיגיטלי (CBDC)

מטבע דיגיטלי של הבנק המרכזי (Central Bank Digital Currency - CBDC) הוא אמצעי תשלום דיגיטלי המהווה התחייבות של הבנק המרכזי כלפי המחזיק בו. בבנק ישראל טרם התקבלה החלטה על הנפקת מטבע דיגיטלי. בדומה לבנקים מרכזיים מובילים בעולם, הוחלט כי בשלב זה תוכן תכנית פעולה, שאותה ניתן יהיה להוציא לפועל בעתיד אם יבשילו התנאים לכך. החלטה עתידית על הנפקת שקל דיגיטלי תתבסס בין היתר על הערכה כי התועלות מהנפקתו עולות על העלויות הסיכונים הפוטנציאליים הכרוכים בכך. 

הרצאות ומצגות

עידכון סטטוס על פרוייקט השקל הדיגיטלי - בפורום CBDC-IL. 01/2023
Invited Talk: Technology and Policy for Privacy of CBDC, Yoav Soffer (Bank of Israel) 11/2022
Everything you wanted to know about Central Bank Digital Currencies but were afraid to ask - Soffer 10/2022
הרצאה בנושא השקל הדיגיטלי: מתוך כנס התשלומים של בנק ישראל 06/2022
מושב בנושא מטבעות דיגיטליים של בנקים מרכזיים: מתוך כנס התשלומים של בנק ישראל
שקל דיגיטלי – תכנית פעולה: מתוך הכנס של הלשכה לטכנולוגיית המידע 10/2021