הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

טכנולוגיה וחדשנות

בשנים האחרונות התפתחה בעולם רגולציה מעמיקה המסדירה את תחום הבנקאות הפתוחה. בנקאות פתוחה מאפשרת ללקוחות הבנקים וחברות כרטיסי האשראי לשתף צדדים שלישיים במידע הפיננסי שלהם. שחקנים חדשים, לאו דווקא בנקים, יוכלו לגשת לחשבון הבנק של לקוח, בהסכמתו, ולהציע לו שירותים בנקאיים מותאמים לצרכיו. בנק ישראל פועל ליישום הבנקאות הפתוחה בישראל מתוך הכרה בחשיבותה לכלל הלקוחות והשחקנים הפיננסים, ולכן גיבש סטנדרט אחיד לבנקאות פתוחה בישראל. הסטנדרט גם מסדיר את ההגנה על המידע של הלקוח ואת ניהול הסיכונים של התאגידים הבנקאיים.
הסטנדרט הטכנולוגי מבוסס על מסגרת העבודה של NextGenPSD2, תוך ביצוע ההתאמות למערכת הפיננסית בישראל.

לפניך רשימת נושאים לבחירה השייכים לתחום פעילות טכנולוגיה וחדשנות. בבחירת נושא/ים יוצגו פרסומי הפיקוח הרלוונטיים לנושא/ים הנבחר/ים.

לתשומת ליבכם, קטלוג פרסומי הפיקוח לנושאים נמצא בתהליך עבודה, ולכן ייתכן שלא כל הפרסומים יוצגו בנושא הנבחר.

סינון לפי תחום

הוראות ניהול בנקאי תקין8

סיכוני טכנולוגיית המידע, אבטחת מידע והגנת סייבר
13/06/2022
מחשוב ענן
סיכוני טכנולוגיית המידע, אבטחת מידע והגנת סייבר
סיכוני טכנולוגיית המידע, אבטחת מידע והגנת סייבר
סיכוני טכנולוגיית המידע, אבטחת מידע והגנת סייבר
סיכוני טכנולוגיית המידע, אבטחת מידע והגנת סייבר

חוזרים10

סיכוני טכנולוגיית המידע, אבטחת מידע והגנת סייבר
13/06/2022
מחשוב ענן
סיכוני טכנולוגיית המידע, אבטחת מידע והגנת סייבר
סיכוני טכנולוגיית המידע, אבטחת מידע והגנת סייבר

מכתבים4

סיכוני טכנולוגיית המידע, אבטחת מידע והגנת סייבר
סיכוני טכנולוגיית המידע, אבטחת מידע והגנת סייבר
סיכוני טכנולוגיית המידע, אבטחת מידע והגנת סייבר

הוראות הדיווח לפיקוח2

סיכוני טכנולוגיית המידע, אבטחת מידע והגנת סייבר
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 27/12/2023