הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מעגל ראשון

תנאי זכאות להקלות מעגל ראשון:

 • אם יש לך עסק הממוקם במרחק של עד 30 ק"מ מגבול רצועת עזה, או באחד מהיישובים המפונים בגבול הצפון
 • אם הנך בעל עסק המשתייך לאחת מאוכלוסיות מעגל ראשון: תושבי הדרום המתגוררים עד 30 ק"מ מהרצועה, תושבי צפון שפונו מבתיהם, קרבה ראשונה לנפגעי המלחמה, משרתי מילואים ומגויסי צו 8

 

עדכון: החל מ1.4.24 מתווה ההקלות צפוי להתארך בשלושה חודשים נוספים. המידע יתעדכן בהתאם עם כניסת המתווה החדש לתוקף.

 הקלות ללקוחות הבנקים

 

 • דחיית אשראי עסקי עד סכום של  2 מיליון ₪

  ההטבה: עסקים עם מחזור פעילות של עד 25 מיליון ש"ח לשנה, יהיו זכאים לדחות את תשלומי ההלוואות העסקיות ל-3 חודשים ללא ריבית וללא עמלות בסכום מצטבר עד 2 מיליון ₪  

  למי שכבר דחה בעבר את התשלומים במסגרת המתווה, זכאי לדחות את התשלומים בשלושה חודשים נוספים, כך שתקופת הדחיה עבורו תהיה עד 6 חודשים במצטבר.

  טרם מימשתם את זכאותכם? בנק ישראל האריך את המתווה ומאפשר גם לכם לקבל דחייה של 3 חודשים לתשלומי המשכנתה, בכפוף להגשת בקשה לבנק.  

  מה צריך לעשות? להגיש בקשה לבנק בין ה – 1.1.24 ולא יאוחר מה -  31.3.24.

  חשוב לדעת: התשלומים הנדחים ייפרסו בתום תקופת ההלוואה    

  הבהרות:

  • יובהר כי המתווה הוא בנוסף לקבוע בסעיף 9ח2 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) התשמ"א -1981 ואינו מחליף אותו.[1]
  • לא כולל הלוואות בשת"פ מסחרי עם צד שלישי. לגבי אשראי עסקי שיתרת תקופתו לפירעון עולה על 3 שנים, ניתן לבצע פריסת תשלומים באופן הקבוע ביחס למשכנתאות
 • הקלה בריבית על המינוס

  ההטבה: פטור מריבית על יתרת חובה (אוברדרפט), בחשבון עו"ש של עסקים עם מחזור פעילות של עד 5 מיליון ש"ח, עד סכום של 30,000 ₪ לתקופה של 3 חודשים.

  מה צריך לעשות? להגיש בקשה לבנק בין ה- 1.1.24 ולא יאוחר מה -  31.3.24.

  חשוב לוודא:

  • בתאריך 15.12.23 החשבון היה ביתרת חובה שהינה חלק מהמסגרת המאושרת על ידי הבנק.

  • ההטבה בכפוף להמצאת אסמכתא ככל שהמידע לא קיים ברשות הבנק.

   

 • הקלה בתשלומי עמלות 

  מהות ההטבה: פטור מתשלום עמלות לשלושה חודשים על מרבית הפעולות המתבצעות בחשבון.

  הפעולות הזכאיות לפטור: עמלות המופיעות בפרקים הבאים בכללי הבנקאות שירות ללקוח, עמלות, התשס"ח-2008.

  חלק 1 - חשבון עובר ושב,

  חלק 2 - מידע הודעות והתראות,

  חלק 3 - אשראי,

  חלק 6 - כרטיסי אשראי (למעט עמלות עסקאות במט"ח, משיכת מט"ח בחו"ל, רכישת מט"ח מחו"ל)

  חלק 9 - עמלת טיפול בירושות ובעזבונות, עמלות משיכת מזומן (מכשיר מרוחק וע"י כרטיס נטען)

  הפעולות שאינן נכללות פעילות מט"ח, ני"ע, סחר חוץ, יהלומים. 

  מה צריך לעשות? להגיש בקשה לבנק בין ה – 1.124 ולא יאוחר מה -  31.3.24.

 הקלות ללקוחות חברות כרטיסי האשראי

 

 

 • דחיית אשראי עסקי עד סכום  300,000 ש"ח

  ההטבה: דחיית תשלומי הלוואות עסקיות בסכום מצטבר של עד 300,000 ₪ עבור יחידים ותאגידים קטנים שמחזור הסליקה השנתי שלהם בחברת כרטיסי האשראי אינו עולה על 2 מיליון ₪ לתקופה של 3 חודשים ללא ריבית וללא עמלות.

  למי שכבר דחה בעבר את התשלומים במסגרת המתווה, זכאי לדחות את התשלומים בשלושה חודשים נוספים, כך שתקופת הדחייה עבורו תהיה עד 6 חודשים במצטבר.

  טרם מימשתם את זכאותכם? בנק ישראל האריך את המתווה ומאפשר גם לכם לקבל דחייה של 3 חודשים לתשלומי ההלוואה, בכפוף להגשת בקשה.

  מה צריך לעשות? להגיש בקשה בין ה – 15.1.24 ולא יאוחר מה -  31.3.24.

  חשוב לדעת:   

  • הטבה מיועדת ליחידים ותאגידים קטנים שמחזור הסליקה השנתי שלהם בחברת כרטיסי האשראי עד 2 מיליון ש"ח לשנה.

  • ההטבה מתייחסת להלוואות נושאות ריבית

  • התשלומים הנדחים ייפרסו בתום תקופת ההלוואה, בכפוף למגבלות טכניות הנובעות מאופן יישום מתווה זה.

  הבהרה: לא כולל הלוואות בשת"פ מסחרי עם צד שלישי.

 • הקלה בתשלומי עמלות 

  מהות ההטבה: פטור מגביית עמלות לתקופה של 3 חודשים בגין פעולות המתבצעות בחשבון.

  הפעולות הזכאיות לפטור: עמלות המופיעות בפרקים הבאים בכללי הבנקאות שירות ללקוח, עמלות, התשס"ח-2008.

  חלק 2 - מידע הודעות והתראות,

  חלק 3 - אשראי,

  חלק 6 - כרטיסי אשראי (למעט עמלות עסקאות במט"ח, משיכת מט"ח בחו"ל, רכישת מט"ח מחלפן)

  הפעולות שאינן נכללות:  פעילות מט"ח וסחר חוץ. 

  מה אני צריך לעשות? להגיש בקשה  בין ה – 15.1.24 ולא יאוחר מה -  31.3.24.

מעגל שני

יתר לקוחות הבנקים וחברות כרטיסי האשראי

 • דחיית אשראי עסקי עד סכום של  2 מיליון

  ההטבה: עסקים עם מחזור פעילות של עד 25 מיליון ש"ח לשנה, יהיו זכאים לדחות את תשלומי ההלוואות העסקיות ל-3 חודשים בסכום מצטבר  עד 2 מיליון ₪  ללא עמלות ובשיעור הריבית המקורי של ההלוואה. 

  למי שכבר דחה בעבר את התשלומים במסגרת המתווה, זכאי לדחות את התשלומים בשלושה חודשים נוספים, כך שתקופת הדחיה עבורו תהיה עד 6 חודשים במצטבר.

  טרם מימשתם את זכאותכם? בנק ישראל האריך את המתווה ומאפשר גם לכם לקבל דחייה של 3 חודשים לתשלומי המשכנתה, בכפוף להגשת בקשה לבנק.

  מה צריך לעשות? להגיש בקשה לבנק בין ה – 1.1.24 ועד 31.3.24.

  חשוב לדעת:

  • פריסת התשלומים על יתרת תקופת ההלוואה או הארכת תקופת ההלוואה, בהתאם לבחירת הלקוח, בכפוף למגבלות טכניות הנובעות ממערך המחשוב של הבנק ובכפוף למגבלות פיקוחיות.
  • אם יש מספר הלוואות מאותו הבנק שהיתרה המצטברת שלהן היא עד 100,000 ₪, אפשר לדחות את כולן.

  הבהרה: המתווה הוא בנוסף לקבוע בסעיף 9ח2 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) התשמ"א -1981 ואינו מחליף אותו

 • דחיית אשראי עסקי עד סכום 300,000 ₪

  ההטבה: דחיית תשלומי ההלוואה לתקופה של 3 חודשים עד סכום מצטבר של 300,000 ₪ לפי שיעור הריבית המקורי בהלוואה.

  למי שכבר דחה בעבר את התשלומים במסגרת המתווה, זכאי לדחות את התשלומים בשלושה חודשים נוספים, כך שתקופת הדחייה עבורו תהיה עד 6 חודשים במצטבר.

  טרם מימשתם את זכאותכם? בנק ישראל האריך את המתווה ומאפשר גם לכם לקבל דחייה של 3 חודשים לתשלומי ההלוואה, בכפוף להגשת בקשה.

  מה צריך לעשות? להגיש בקשה בין ה – 15.1.24 ולא יאוחר מה -  31.3.24.

  חשוב לדעת: התשלומים הנדחים ייפרסו בתום תקופת ההלוואה, בכפוף למגבלות טכניות הנובעות מאופן יישום מתווה זה.

 • עמלות

  דחיית התשלומים תבוצע ללא חיוב בעמלות.

מה עוד יכול לעניין אותך?

המתווה שגובש מציג את תנאי המינימום וכל בנק רשאי להרחיבו לטובת לקוחותיו ולבקשתם.
לנוחיותכם, ריכזנו את אתרי הבנקים בהם תוכלו לבדוק את הטבות המגיעות לכם בהתאם לבנק בו אתם רשומים. 

קישור למידע והטבות נוספות המוענקות ע"י גופי ממשל נוספים

 • תכנית פיצויים וסיוע לעסקים של רשות המיסים לחץ כאן
 • קרן הלוואות בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים של משרד האוצר לחצו כאן
 • פיצויים וכלים לעסקים של משרד הכלכלה לחץ כאן

 

*בנק ישראל אינו אחראי על המידע המופיע באתרים אלו

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 11/07/2024