לצפייה בהודעה כקובץ לחץ כאן

טרם פרוץ מלחמת "חרבות ברזל", פעל בנק ישראל במספר מישורים שנועדו לחזק את היציבות והיעילות של המשק בתחום התשלומים, בהיבטי שימוש באמצעי תשלום מרחוק, אבטחת מידע והמשכיות עסקית והגברת התחרות בשוק, גם ע"י גידול מספר השחקנים הפיננסיים במשק אשר פעילותם הפיננסית מתחילה בתחום התשלומים. עם פרוץ המלחמה מטרות אלה הפכו לחשובות אף יותר שכן הפעילות הרציפה של מערכות התשלומים היא חיונית להמשך תפקודו של המשק. מתחילת המלחמה, מחלקת מערכות תשלומים וסליקה, שמובילה תחום זה בבנק ישראל, עובדת במתכונת חירום ומקיימת הערכות מצב עם הגורמים השונים בשוק בתדירות גבוהה. המחלקה הקימה פורומים ייעודיים למצב החירום לצרכי שיתוף, פיקוח וגיבוש פתרונות בתרחישים שונים, ובמקביל ממשיכה לקדם את פעילותה הסדירה.

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון: "שוק התשלומים עבר כברת דרך גדולה מאוד בשנים האחרונות, ופיתוחו הינו יעד אסטרטגי שלנו בבנק ישראל. מגוון הצעדים שיצאו עתה הם נדבך נוסף בתוכנית פיתוח השוק שגיבשנו בבנק וקידום החדשנות והתחרות בו. המשך העשייה החשובה של מחלקת מערכות תשלומים וסליקה גם בעת הזאת, תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות נוכח המלחמה והצרכים שעולים מהשוק, חשובה מאוד לתמיכה במשק הישראלי."

מנהל מחלקת מערכות תשלומים וסליקה, עודד סלומי: "למצב החרום הביטחוני בו שרויה מדינת ישראל השפעה רבה על התנהגות הצרכנים והעסקים בתחום התשלומים. אנו פועלים לאפשר לצרכנים ולעסקים, להשתמש באמצעי תשלום מרחוק באופן רציף, ללא צורך בהגעה פיזית לביצוע העסקה, ולוודא שמערכות התשלומים ממשיכות לעבוד ולספק את מלוא השירותים בזמינות גבוהה, עם ההגנות הנדרשות.  הצעדים שאנו מובילים משפיעים על כלל הגופים שמשתתפים במערכות התשלומים השונות, בתוך הבנק ומחוצה לו. לצד זאת, אנו ממשיכים לנקוט כל העת בצעדים שיסייעו לקדם את התחרות במגזר הפיננסי."  

להלן ריכוז הצעדים שמפרסמת היום מחלקת מערכות תשלומים וסליקה על פעילותה השוטפת והייעודית לנוכח המלחמה:

  1. העלאת תקרת הפקדת שיק בסלולר מ-50,000 ₪ ל-100,000 ₪. הפקדת שיק בסלולר הוא אחד השירותים הדיגיטליים בהם הציבור ממשיך להשתמש כבשגרה, מרחוק, וללא צורך בהגעה לסניף בנק. הגדלת תקרת סכום ההפקדה בסלולר מאפשרת לציבור להפקיד שיקים בסכומים גבוהים אלה, מכל מקום בו זמינה רשת סלולרית או חיבור אינטרנטי. לפי הערכת בנק ישראל, בטווח סכומים אלה מדובר בכ-1.65 מיליון שיקים בשנה, או ממוצע של כ- 137,000 שיקים בחודש, שהציבור יוכל להפקיד ללא שינוע פיזי במרחב הפתוח בתקופת המלחמה ולאחר-מכן. צעד זה תורם להמשך הפעילות העסקית במשק, להגברת המהירות והנוחות התפעולית בתהליך הפקדת שיקים אלה, ולהפחתת עלויות.

קישור להודעה-

https://www.boi.org.il/publications/regularpublications/payment-systems/b19-11-23/ 

  1. הרחבת הסטנדרטים לאבטחת מידע, הגנות סייבר, והמשכיות עסקית שיחולו על כל השחקנים בתחום כרטיסי חיוב, ליישום תוך שנה, וקריאה ליישום מידי ככל האפשר על-מנת לחזק את היציבות הפיננסית בתקופת המלחמה. סטנדרטים אלו יחולו על כל השחקנים שפועלים בשוק כרטיסי החיוב בישראל, גם על שחקנים טכנולוגיים לא מפוקחים אשר הפכו בשנים האחרונות למשמעותיים בתהליך ביצוע עסקה בכרטיס חיוב. הסטנדרטים מתווספים לסטנדרטים ודרישות שחלים זה מכבר על שחקנים מסורתיים בתחום. הסטנדרטים גובשו בשיתוף פעולה עם המשק במסגרת ועדת כרטיסי חיוב המנוהלת על-ידי אגף הפיקוח על מערכות תשלומים. עם פרסום המסמך היום, בנק ישראל קורא לכל הגורמים שפועלים בשוק כרטיסי החיוב, לאמץ את הסטנדרטים המפורטים בו, מוקדם ככל האפשר, כדי להבטיח הגנה מרבית על פעילותם של הגופים ועל פעילות כרטיסי החיוב בישראל, במיוחד בימים המורכבים בהם נמצאת המדינה והחשש המוגבר למתקפות סייבר. שחקנים שלא יתאפשר להם להטמיע את הסטנדרטים באופן מהיר, נדרשים בכל מקרה לעשות זאת תוך שנה.  סטנדרטים אלו יהוו בהמשך תנאי לפעילות של כל הגורמים בשרשרת ביצוע עסקה בכרטיס חיוב.

קישור להודעה-

https://www.boi.org.il/publications/regularpublications/payment-systems/d19-11-23/ 

  1. הקצאת קודי זיהוי לשלושה שחקנים חוץ-בנקאיים בתחום שירותי תשלום. בנק ישראל מעדכן לראשונה על הקצאת קודי זיהוי לחברות פינטק אשר נמצאות בתהליך של חיבור כמשתתפות במערכות התשלומים בישראל:
  • א. חברת משולם פתרונות תשלום בע"מ[1], הקוד החדש הינו 35
  • ב. חברת גלובל רמיט שירותי מטבע בע"מ[2], הקוד החדש הינו 47
  • ג. חברת אטמס מטריקס בע"מ[3], הקוד החדש הינו 86

הצעדים שמקדם בנק ישראל לטובת פתיחת גישת שחקנים חוץ-בנקאיים למערכות הליבה של המשק בתחום התשלומים, מאפשרים לחברות פינטק לפעול באופן ישיר ועצמאי יותר, תוך צמצום התלות שלהן בבנקים. הגופים החדשים יגבירו את התחרות, יעזרו לצמצם את הריכוזיות בשוק הפיננסי, יפתחו פתרונות תשלומים מתקדמים וחדשניים, ייעלו תהליכים ושירותים עסקיים, יוזילו עלויות לטובת ציבור הצרכנים ובתי העסק ויגבירו את תחליפיות השחקנים המסורתיים גם בעת משבר. בנק ישראל מודע כי בתקופת המלחמה הנוכחית, חברות פינטק מסוג זה הרחיבו את שירותיהן בתחום תשלומים חוצי גבולות על מנת לאפשר העברות תרומות לארץ באופן יותר מהיר וזול.    

קישור להודעה-

https://www.boi.org.il/publications/regularpublications/payment-systems/f19-11-23/ 

  1. פתיחת המשק לסולקים בעלי רישיון זר. בנק ישראל מודיע היום שיאפשר לסולקים בינלאומיים בעלי רישיון שניתן בארה"ב, מדינות האיחוד האירופי או אנגליה, להתחיל בתהליך הצטרפות כמשתתפים במערכת שירותים בכרטיסי חיוב אשר מופעלת על ידי חברת שבא, ללא התחלת פעילות סליקה בפועל, וזאת לפני הגשת בקשה לרישיון שמאפשר מתן שירותי סליקה בישראל. המחלקה יצאה בצעד זה של פתיחת השוק לגופים בינלאומיים בתחום התשלומים מוקדם יותר מלוחות הזמנים הקבועים בחקיקה הקיימת. פתיחת השוק לסולקים בינלאומיים אלו תגדיל את ההיצע של שירותי תשלום חדשניים, מגוונים ומהירים יותר, ותקדם שירותים פיננסיים נוספים שיתבססו על שירותי התשלום.

קישור להודעה-

https://www.boi.org.il/publications/regularpublications/payment-systems/h19-11-23/ 

  1. פרסום העמלות והמשמעויות של הצטרפות כמשתתף במערכת זה"ב, גם לגופים חוץ-בנקאיים. באופן מסורתי, השתתפות במערכת זה"ב, המערכת הקריטית ביותר במגזר הפיננסי בישראל, הייתה שמורה לתאגידים בנקאיים בלבד. אגף מסלקות פרסם תיאור של התנעת תהליך ההצטרפות ע"י גופים חדשים, כולל חוץ-בנקאיים, ואת התנאים והדרישות להצטרפות למערכת זה"ב, לרבות עמלות ההצטרפות והשימוש במערכת. קידום שקיפות ומידע בתחום זה מסייעים בהגברת התחרות במגזר הפיננסי, בגיוון והגדלת מספר השחקנים, אשר מאפשרים תחליפיות של כל אחד מהמשתתפים במערכת, ובכך מסייע גם להגברת היציבות הפיננסית.

קישור להודעה-

https://www.boi.org.il/publications/regularpublications/payment-systems/j19-11-23/ 

  1. הודעה על הרחבת קודי הזיהוי במגזר הפיננסי עד סוף 2026, מהלך שיאפשר ליותר גופים לפעול במערכות התשלומים ובמערכות נלוות. קול קורא מתפרסם היום להיוועצות עם המשק לגבי אופן ההרחבה. כיום כל בנק וגוף פיננסי מזדהה במערכות התשלומים ובמערכות נלוות באמצעות קוד בן שתי ספרות, למשל 10, 11, 12 וכו'.  בעבר קוד זה היה ידוע כ-"קוד בנק", ולאור התקדמותם של גופים חוץ-בנקאיים, אשר מבקשים להשתתף במערכות התשלומים, בנק ישראל שינה את השם ל- "קוד זיהוי". פורמט קוד הזיהוי בעל שתי ספרות בלבד, מגביל את מספר המשתתפים ל-99.  כחלק משורת הצעדים שצוינו לעיל, להגברת היעילות והתחרות במערכות התשלומים, ולצורך עידוד הצטרפותם של גופים נוספים, נדרשת היערכות להרחבת קודי הזיהוי הקיימים היום. ההרחבה תהיה למספר תווים גדול יותר, דבר אשר ייתן מענה לצרכי ההתחברות למערכות התשלומים של גופים נוספים גם בשנים הבאות. בנק ישראל מפרסם היום תאריך יעד ליישום, עד סוף שנת 2026, וקול קורא שבו הציבור וגופים פיננסיים הרלוונטיים מוזמנים להעביר התייחסות ומידע נוסף אודות ההרחבה הצפויה[4]. קישור להודעה ולקול הקורא- https://www.boi.org.il/publications/regularpublications/payment-systems/l19-11-23/          
  2. מגוון מועדוני צרכנות החל לפעול בתשתית קיימת לכרטיסי חיוב. בנק ישראל מודיע היום כי מגוון רחב של מועדוני צרכנות החל לממש צעד שנקט[5] הבנק המרכזי בשנה שעברה, המאפשר לספקי הטכנולוגיה של המועדונים לתת ללקוחותיהם לממש הטבות בבתי עסק בפריסה רחבה דרך אותה תשתית שמאפשרת עסקאות בכרטיסי חיוב. צעד זה פתח מסלול טכנולוגי ועסקי אשר הניב סדרה של הטבות ללקוחות, כולל הטבות משמעותיות בחנויות ורשתות, מגדיל הכנסות בבתי עסק והופך עסקים קטנים לתחרותיים יותר מול רשתות גדולות. מדובר באבן דרך בה מספר רב של גורמים עסקיים מסייעים לציבור להתמודד עם האתגרים הכלכליים הנובעים במיוחד מתקופה מורכבת זו. 

קישור להודעה-

https://www.boi.org.il/publications/regularpublications/payment-systems/n19-11-23/ 

מחלקת מערכות תשלומים וסליקה בבנק ישראל תמשיך בפיקוח ובניטור מערכות התשלומים בישראל,  ובהתוויית מדיניות משתנה בימים אלו בהתאם למצב, על-מנת להבטיח המשך יציבות של מערכות התשלומים ומשתתפיהן ולצד אלו תמשיך לקדם צעדי מדיניות תומכי חדשנות ותחרות במערכת.

 

[1]GROW BY MESHULAM  ידוע גם כ- MESHULAM PAYMENT SOLUTIONS LTD. 

[2] GLOBAL REMIT - CURRENCY SERVICES LTD.

[3] A.T.M.S MATRIX LTD.

[4] הודעה על אופן ההרחבה של קוד הזיהוי תפורסם במהלך שנת 2024.

[5] קישור להודעה לעיתונות אודות הצעד, באתר בנק ישראל: https://www.boi.org.il