הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

נכסי הסיכון ויחסי ההון

  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור

מידע סטטיסטי לפי נושאים

הון

בפרק זה מוצגת התפלגות בסיס ההון המשמש את הבנקים לצרוך חישובי יחס ההון לרכיבי סיכון לשלשה רבדים: הון עצמי רובד 1, הון רובד 1 נוסף והון רובד 2.

נכסי סיכון ויחסי ההון

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 12/05/2024