הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מצרפים מוניטריים

  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור

מידע סטטיסטי לפי נושאים

מצרפים מוניטריים

מצרפי הכסף מבטאים את כמות הכסף במשק.
המצרף המרכזי למדידת כמות הכסף שהציבור מחזיק במשק הוא 'מצרף הכסף הרחב' (Broad money), אשר מחושב לפי המתודולוגיה שקבעה קרן המטבע הבינלאומית.
המצרף הרחב ומרכיביו מוצגים לסוף תקופה.

מצרף נוסף הוא בסיס הכסף – מזומנים שהבנק המרכזי הנפיק למחזור ופיקדונות עו"ש של הבנקים המסחריים בבנק המרכזי. הזרמות בסיס הכסף כוללות את ההזרמות בשליטת בנק ישראל כגון רכישת מטבע חוץ והנפקת מק"ם, המשמשות להשגת מטרותיו המוניטריות וכן מזרמים שלא בשליטתו כחשבונות הממשלה.

להנחיות נגישות לצפייה בגרף זה יש לבקר בעמוד הנחיות נגישות לגרפים
סגור
להנחיות נגישות לצפייה בגרף זה יש לבקר בעמוד הנחיות נגישות לגרפים
סגור
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 02/06/2024