הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

יתרות

  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור

מידע סטטיסטי לפי נושאים

אשראי לדיור

פרק זה מציג מידע חודשי בדבר פעילות הבנקים בתחום מתן אשראי במשכון נכס קיים.
נתוני הפרק מציגים את זרמי האשראי (כמות ומחיר)  בפעילות הבנקים במתן הלוואת המגובות במשכנתא על דירות למגורים.
ניתן למצוא נתונים על ההלוואות שניתנו בחודש החולף בחתכי  מגזרי הפעילות (אשראי צמוד אשראי לא צמוד אשרי נקוב וצמוד מט"ח)
כן מוצג המידע בחתכי משנה של פעילות הבנקים  בריבית קבועה ובריבית משתנה.  
כן מוצג מידע בדבר האשראי שניתן למשקי הבית שלא לצורך רכישת דירה אך במשכון דירת מגורים.
בחלקו השני של הפרק ניתן למצוא מידע רב בחתכים שונים על יתרת תיק האשראי לדיור

יתרות

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 12/05/2024