הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

אשראי לדיור

  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור

מידע סטטיסטי לפי נושאים

אשראי לדיור

נתונים חודשיים על פעילות הבנקים בתחום מתן אשראי לדיור. הנתונים מציגים את זרמי  האשראי (כמות ומחיר) בפעילות הבנקים במתן הלוואות למטרת מגורים. הנתונים על ההלוואות שניתנו מפולחים לפי מגזרי הצמדה (אשראי צמוד, אשראי לא צמוד, אשראי נקוב וצמוד מט"ח), ולפי סוג הריבית (ריבית קבועה, בריבית משתנה).  נתונים נוספים הם האשראי שניתן למשקי הבית שלא לצורך רכישת דירה אך במשכון דירת מגורים. כמו כן, ניתן למצוא מידע רב בחתכים שונים על יתרת תיק האשראי לדיור.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 12/05/2024